Gewaardeerde visserijbedrijven,

Op 20 november 2018 is een nieuwe wetsregel geplaatst in de Staatscourant mbt douane regeling. Klik op het logo van de belastingdienst hierboven om naar de actuele website van de belastingdienst te gaan.

Voor u van belang zijn de aangepaste voorwaarde voor het gebruik van het BTW-nultarief bij ship bonded stores:

Leveringen aan visserij schepen waarbij:
· Het schip tenminste voor 70% gebruikt wordt voor vaart op volle zee.
· Het schip 100% commercieel gebruikt wordt.

Om het BTW-nul tarief voor uw schip aan te houden dienen wij te allen tijde de bootnaam en het eventuele bijbehorende IMO nummer of een kopie van uw BTW nulverklaring te ontvangen bij de door u geplaatste orders.

Wij gaan er van uit dat wij onze orders ontvangen welke zijn gekwalificeerd als zijnde ‘’levering aan visserijschip’’ en vallend onder het BTW-nul tarief, tenzij expliciet in order en/of instructies anders benoemd door u.

Zowel Chacalli de Decker als Lady M Charters kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, indien het genoemde BTW regime incorrect wordt gebruikt en behouden het recht om eventuele schades en boetes die hier uit voort kunnen vloeien door te belasten aan u als afnemer. Tevens willen wij u hierbij informeren dat de hierboven genoemde condities per 21-1-2019 worden opgenomen in onze algemene voorwaarden van levering aan visserijschepen.

Nieuw besluit toepassing btw-nultarief bij levering en bevoorrading zeeschepen en luchtvaartuigen.doc